Начало‎ > ‎Актуално‎ > ‎

Парабените в козметиката

БЕЗОПАСНИ ЛИ СА ПАРАБЕНИТЕ ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ?

Парабените са група вещества със сходна химична структура, които намират широко приложение в бита и по-точно като консерванти в различни козметични продукти. Напоследък тези вещества придобиха печална слава, а тяхната безопасност се дискутира широко в обществените и научните среди.

От въвеждането им през 30-те години на миналия век, днес те са най-често използваните консерванти в козметиката (а от такива има нужда всеки козметичен продукт, съдържащ вода с цел да се предпази от заразяване с бактерии и други микроорганизми). Парабени се използват в над 22 000 козметични продукти в наши дни. Основни представители са methyl-, ethyl-, propyl- и butylparaben. По-долу ще разгледаме основните медицински проблеми и опасения на хората, свързани с тяхната употреба.

 

Алергия към парабени

Въпросът за алергенните свойства на парабените се обсъжда отдавна. Това е въпрос, с който и широко се спекулира. Това доведе до създаване на Експертна група за оценка на безопасността на парабените, която публикува своите заключения през 2007 г (International Journal of Toxicology. 27:1-82. Изводите са следните:

·        Парабените са неиритиращи (недразнещи) и неалргении, когато се използват от хора със здрава кожа. Това е в основта на т. нар. "парабен парадокс” – алергични реакции към парабените се наблюдавта само, ако те се прилагат върху кожа с нарушена цялост (например рани) и намалена бариерна защитна функция. Интересно, но дори хора с алергия към парабени, могат да използват без проблем продукти, ако ги прилагат върху здрава кожа с ненарушена цялост.

·        Парабените не са токсични при остри, подостри и хронични клинични изпитвания върху опитни животни. Не се натрупват в тялото и дори след венозното им приложение, концентрацията им в кръвта рязко спада.

·        Парабените следва да се използват в концентрации до 0.4% за едниичне парабен или до 0.8%, когато се използва микс от различни парабени в козметичните продукти. Тази препоръка наложи и създаването на Директива на Европейския съюз (ЕС), която задължава спазването на тези концентрации при влагането на парабени в козметични продукти, които се използват в границите на ЕС.

·        Епидемиологичните данни от последните 20 години не показват увеличена честота на алергичните реакции към парабени. 

 

Най-честата кожна алергична реакция към парабените е алергичният контактен дерматит. Той се проявява с развитие на екзема най-често на мястото на контакт с продукта съдържащ парабен (увредена кожа). Честотата на тази реакция е ниска и достига 1% (проучване на над 9000 пациента; Journal of the European Academy of Dermatology.2008; 22:174-181),  а при деца този процент е дори е по нисък – 0.3%. Тези резултати са валидни и за България и се потвърждават от наши данни за последните 3 години.

В обобщение тези данни доказват, че парабените не са силни алергени и тяхната употреба е безопасна, ако се прилагат върху здрава кожа.

 

Парабени и риск от развитие на рак

Идеята за евентуален канцерогенен (причиняващ рак) ефект на парабените се заражда през 1999, когато Routledge показва, че тези вещества могат да имат естрогенна активност, т.е. подобна на тази на женските полови хормони естрогени. От друга страна естрогените се свързват с развитие на рак на гърдата. Това дава основание на Darbre да създаде хипотезата, че увеличаващата се честота на този тумор може да се дължи и на употребата на козметика съдържаща парабени. В последствие се появяват епизодични проучвания “за” и “против” тази хипотеза. Нито едно от тях не е контролирано, т.е. липсват условията за да може да се даде конкретен извод. Обобщение от 2010 г. на Witorsch, публикувано в Critical Reviews in Toxicology недвусмислено показва, че няма доказателства за връзката между употребата на парабени и рака на гърдата.

В обобщение, липсват категорични и неоспорими данни за наличието на чести, сериозни здравни ефекти на парабените. Разбира се, крайният избор на продукти без тези вещества е изцяло в ръцете на потребителя.
Comments