Начало‎ > ‎

Автобиография

Образование

2010

Докторска дисертация на тема “Клинико-експериментални проучвания за ролята на епидермалната бариера при контактната свръхчувствителност и иритация на кожата”

2010

Специалност по кожни и венерически заболявания

2004

Business Master Class по фармация и здравеопазване

1999-2005

Медицина (дипломиране)- Медицински факултет, Медицински университет-София

1994-1999

Езикова гимназия “Г. Милев”, гр. Добрич

1987-1994

СОУП. Славейков”, гр. Добрич

Образователни курсове по микробиология на кожата, неинвазивни методи за изследване в дерматологията, нанотехнологии в медицината, алергични заболявания в дерматологията, образна диагностика, фармакология, биологични средства в дерматологията

Езикови умения

Български

Майчин

Английски

Писмен и говорим

Немски

Писмен и говорим

Руски

Говорим

Изследователска работа и научни интереси

2009

Носител на Michael Hornsetin Memorial Scholarship на Европейска академия по дерматология и венерология

2008

Изследователски проект върху кожната иритация и свръхчувствителност – Charité, Berlin, Germany, с грант от DAAD (German Service of Academic Exchange)

2008

Втора награда за най-добър постер на 17-и конгрес на ЕАДВ (Европейска академия по дерматология и венерология на тема “Topically applied compounds: effects on epidermal functions and cutaneous penetration”

2007

Стипендиант на Британското дружество по педиатрична дерматология

2007

Изследователски проект към конкурса “Млад изследовател  на тема ”Професионален алергичен контактен дерматит към козметични средства. Клинико-експериментални проучвания за ролята на прага на иритация при контактаната свръхчусвителност”.

2005

Носител на стипендията на AASIE foundation

2003-2005

Изследователски проект Drug-induced psoriasis”, Медицински университет-София

2002

Научен обмен и работа в лаборатория по биохимия в Univ. Autonoma, Madrid, Spain

Публикувани  научни статии в периодични издания на български и чуждестранни издателства и сдружения. Общ импакт фактор: 26.89

Участие в над 50 научни форума с доклади и постерни презентации. 

Член на Българско дерматологично дружество, Европейска академия по дерматология и венерология, Европейска академия по алергология и клинична имунология, Международното дружество по фармакология и физиология на кожата, Европейско дружество по контактен дерматит, Съюз на учените в България

Рецензент към две международни, научни, периодични издания – Dermatologic therapy и Skin pharmacology and physiology

Научни интереси: бариерна функция, имунология на кожата, неинвазивни методи за изследване в дерматологията, контактен дерматит, алергични кожни заболявания, иритация  на кожата, кожни прояви при вътрешни болести

Работен опит

2010

Дермато-венеролог в ДКЦ към Токуда болница София

2006-2010

Клинична работа в университетската клинка по кожни и венерически заболявания, Медицински университет-София

2004           

Професионален обмен- клиника по дерматология и алергология Schwabing, Munich, Germany

2001

Професионален обмен в спешно отделение в университетската болница към Cairo university, Egypt

2000-2002

Летни практики в спешно отделение към МБАЛ ”Добрич”

 

Comments